PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

D’acord amb l’art .5 de la LO 15/1999 , de Protecció de Dades Personals , l’informem que les seves dades passaran a formar part d’un fitxer titularitat de Badalona Immer , SA , degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de prestar, gestionar, controlar i mantenir els serveis inherents als sistemes promocionals promoguts a usuaris i clients, així com per a finalitats publicitàries i de prospecció comercial de productes i serveis de Frankfurt Casa Vallès , respectant la confidencialitat , i en cap cas seran emprats per a qualsevol altra finalitat o cedits a tercers .

Els camps marcats amb * són obligatoris . En qualsevol cas , la negativa a subministrar les dades personals necessàries sol · licitades , el lliurament de dades inexactes o de dades incompletes , podria ocasionar la prestació inadequada , ineficient , defectuosa o la no prestació dels serveis i / o continguts oferts , responent vostè per aquesta .

Tota la informació que ens faciliti a través del formulari de contacte haurà de ser veraç . A aquests efectes , garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui .

Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada permanentment actualitzada de manera que respongui , en cada moment , a la situació real de l’usuari . En tot cas vostè , com a usuari , serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Frankfurt Casa Vallès o a tercers per la informació que faciliti .

Autoritza expressament a Badalona Immer , SA l’enviament de la newsletter , informació corporativa , promocions i ofertes de productes de Frankfurt Casa Vallès , en els seus diferents establiments , pels diferents mitjans de contacte que ens faciliti – correu electrònic , correu postal , sms , etc . – . No obstant podrà accedir, rectificar , cancel · lar o oposar-se a les seves dades personals , així com revocar el seu consentiment , mitjançant escrit motivat , adjuntant còpia del DNI a info@casavalles.es indicant en l’assumpte LOPD i, si escau , la direcció o mitjà de comunicació que vol donar de baixa .