El “Frankfurt Pedralbes 2” just al costat del “Frankfurt Pedralbes“. Freqüentat per joves i estudiants, en un ambient familiar i alegre.


Casa Valles Frankfurt's - Frankfurt Pedralbes 2 (Barcelona)