AVÍS LEGAL

Amb l’objectiu de complir amb l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: ROGEVALL HOLDING, S.L. (empresa del grup Casa Vallès)

Domicili Social: C/ Marconi 228-230, 08224 Terrassa, Barcelona

NIF: B66142303

Telèfon: 937837591

Correu Electrònic: info@casavalles.es

Lloc Web: https://casavalles.es/

  1. OBJECTE

ROGEVALL HOLDING, S.L. (d’ara endavant també el prestador), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web actual, amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com per informar tots els usuaris del lloc web sobre les condicions d’ús del mateix.

Mitjançant el lloc web, ROGEVALL HOLDING, S.L. facilita als usuaris l’accés i l’ús de diversos serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com de qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que ingressin al lloc web, ja que aquest pot sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer al web, sense que hi hagi l’obligació de preavisar o informar els usuaris d’aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del lloc web

La prestació dels serveis per part de ROGEVALL HOLDING, S.L. té caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través del web estan subjectes al pagament d’un preu determinat segons les condicions generals de contractació (botiga en línia).

2.2. Registre d’Usuari

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, ROGEVALL HOLDING, S.L. condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia completament del corresponent registre d’Usuari. Aquest registre s’efectuarà de la manera expressament indicada a la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació

Tota la informació que facilita l’Usuari ha de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a ROGEVALL HOLDING, S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.4. Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloqueigs, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte del lloc web

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web de conformitat amb la Llei i amb aquest Avís Legal, així com amb la moral i les bones costums. A aquests efectes, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol mena de material que:

(a) sigui contrari, menystingui o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

  1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat per funcionar correctament. En principi, es pot garantir el seu funcionament correcte els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que puguin existir determinats errors de programació, o que puguin ocórrer causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés al lloc web.

ROGEVALL HOLDING, S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat, manteniment i funcionament efectiu del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o perjudicials en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulents o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la manca de legalitat, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i actuacions a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable en cap cas dels danys que puguin derivar-se de l’ús il·legal o indegut d’aquest lloc web.

  1. GALETES

El lloc web del prestador pot fer servir galetes (fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les galetes per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, veure la nostra Política de Galetes.

  1. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts patrocinats, anuncis i/o enllaços d’afiliats i/o de tercers. Entre els enllaços facilitats, existeix la possibilitat d’informar o fer referència a productes i/o serveis de tercers. Atès que des del web no podem controlar els continguts introduïts pels tercers, ROGEVALL HOLDING, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts, ni garanteix l’experiència, integritat o qualitat dels seus productes. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquests webs, informant les autoritats competents del contingut en qüestió.

ROGEVALL HOLDING, S.L. tindrà publicats aquests enllaços fins que siguin eliminats o suspesos pel prestador o per l’anunciant, i no serà responsable encara que aquests anuncis puguin ser indexats per altres motors de cerca aliens a aquest lloc web.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposen l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·labora de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, se li prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

No obstant això, ROGEVALL HOLDING, S.L. informa que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari formalitzi amb aquests tercers, afiliats o anunciants mitjançant l’enllaç proporcionat per aquest lloc web, serà vàlid únicament i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant i/o tercera persona i ROGEVALL HOLDING, S.L. no tindrà cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis que puguin ser ocasionats per la prestació de serveis i/o relacions contractuales o extracontractuals realitzades entre l’usuari i els anunciants o tercers contactats a través d’aquest portal ja que el prestador només actua com a intermediari o mitjà publicitari.

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privadesa.

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris pel seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, si fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués succeir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc cap suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, es pot fer a través del correu electrònic anteriorment esmentat.

  1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, essent competents pels conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Terrassa.