1 . L’ AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ ús del servei del portal d’Internet www.frankfurtscasavalles.com (en endavant, el “Portal “) que Frankfurt Casa Vallès – Badalona Immer , SA (en endavant “EL TITULAR ” ) posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d’usuari del Portal (en endavant , “l’Usuari ” ) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

En conseqüència , l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Portal, ja que aquest pot sofrir modificacions.

EL TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment , en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació , configuració i condicions requerides per a la utilització del Portal i dels Serveis.

2 . INFORMACIÓ GENERAL

l titular del present Lloc és Badalona Immer , SA amb domicili social a Terrassa , Doctor Torras i Bages , 123 ; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 30.978 , Foli 56 , Full número B – 57.122 i proveïda de CIF A- 59073734 .

3 . CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

3.1 . Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis L’Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis en conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos , reglaments d’ús i instruccions posats en el seu coneixement , així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ ordre públic .

A aquest efecte , l’Usuari s’obliga a abstenir-se d’ utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il · lícits , prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers .

Tots els drets de propietat industrial i intel · lectual del web, així com dels elements continguts en la mateixa (que inclouen entre d’altres imatges , textos … ) pertanyen a TITULAR.

3.2 . Responsabilitat per danys i perjudicis L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EL TITULAR pugui patir , directament o indirectament com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’Avís Legal o de la llei en relació amb la utilització del Portal i , en particular , es compromet a no:

  • ( a ) reproduir , copiar , distribuir, posar a disposició o comunicar públicament , transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès.
  • ( b ) suprimir , manipular o de qualsevol forma alterar el “copyright ” i altres dades identificatives de la reserva de drets del TITULAR.

3.3 . Introducció d’hiperenllaços que permetin l’accés a les pàgines del Portal i als Serveis . Els Usuaris i , en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Portal hauran de complir les condicions següents :

  • ( a ) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses , inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR , els seus empleats , les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats ;
  • ( b ) no es declararà ni es donarà a entendre que EL TITULAR ha autoritzat l’Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix el Hiperenllaç ;
  • ( c ) la pàgina web en la qual s’estableixi l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il · lícits , contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ ordre públic , així com tampoc contindrà continguts contraris als drets de tercers .

L’establiment de l’ Hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL TITULAR i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi , ni l’acceptació i aprovació per part del TITULAR dels seus continguts o serveis .

4 . INEXISTÈNCIA DE LLICÈNCIA

Totes les marques , noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal , així com els continguts , són propietat del TITULAR , sense que pugui entendre que l’ ús o accés al Portal atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques , noms comercials i / o signes distintius i continguts .

5 . ÚS DE COOKIES

EL TITULAR podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei de la web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web . Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l’usuari corresponent de forma imperceptible . Cada vegada que l’usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s’activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites . L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o s’adverteixi del moment en què això succeeix .

6 . JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les Normes d’Ús que es troben en el present Avís Legal, es regeixen per la Llei Espanyola . Tant EL TITULAR com els usuaris del Portal estan d’acord que per a qualsevol discrepància que pugui sorgir pel que fa a la interpretació , compliment i / o execució , de les presents normes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents de Barcelona , amb renúncia expressa , a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls .