Casa Valles Frankfurt's - Frankfurt Pedralbes (Barcelona)

Frankfurt Pedralbes (Barcelona)

El famós Frankfurt de Pedralbes i el més emblemàtic de Catalunya. Tota una referència per a clients que ens visiten de tot Espanya, qualsevol condició, edat o posició social.

Els dies 1 i 6 de gener, 24 de juny, 1 de novembre i 25 i 26 de desembre, obrim a les 18:00.

Els dies 23 de juny, 31 d’octubre i 24 i 31 de desembre, tanquem a les 18:00.

Casa Valles Frankfurt's - Frankfurt Pedralbes 2 (Barcelona)

Frankfurt Pedralbes 2 (Barcelona)

El “Frankfurt Pedralbes 2” just al costat del “Frankfurt Pedralbes”. Freqüentat per joves i per estudiants, en un ambient familiar i alegre.

Els dies 1 i 6 de gener, 24 de juny, 1 de novembre i 25 i 26 de desembre, obrim a les 18:00.

Els dies 23 de juny, 31 d’octubre i 24 i 31 de desembre, tanquem a les 18:00.

Casa Valles Frankfurt's - Gran de Gràcia nº 84 (Barcelona)

Gran de Gràcia 84 (Barcelona)

Al cor de Gràcia, ple de clients del barri, artistes i esportistes famosos, gent d’oficina que volen menjar bé i ràpid.

Casa Valles Frankfurt's - Portal de Sant Roc nº 52 (Terrassa)

Portal de Sant Roc 52 (Terrassa)

Inaugurat l’ant 1975, al centre comercial i de negocis de Terrassa.

Visitat per terrassencs i clients de Rubí, Sant Cugat, Barcelona,…

Els dies 1 i 6 de gener, 24 de juny, 1 de novembre i 25 i 26 de desembre, obrim a les 18:00.

Els dies 23 de juny, 31 d’octubre i 24 i 31 de desembre, tanquem a les 18:00.

Casa Valles Frankfurt's - Gavatxons nº 16 (Terrassa)

Gavatxons 16 (Terrassa)

El primer Frankfurt del món en el seu estil. Al març de 2013 va celebrar el seu 50 aniversari. El més emblemàtic de Terrassa.

Els dies 1 i 6 de gener, 24 de juny, 1 de novembre i 25 i 26 de desembre, obrim a les 18:00.

Els dies 23 de juny, 31 d’octubre i 24 i 31 de desembre, tanquem a les 18:00.

Casa Valles Frankfurt's - Mar nº 123 (Badalona)

Mar 123 (Badalona)

“Casa Vallès” va arribar a la platja de Badalona l’any 1987. Local jove i popular, ideal per als visitants de la Rambla i el Mar.

Casa Valles Frankfurt's - Mar nº 1 i nº 123 (Badalona)

Mar 1 (Badalona)

El local més históric i emblemàtic de Badalona. Conegut pels nostres clients com el “Frankfurt de l’ajuntament”, comunica amb la Plaça de la Vila amb el popular Centre Comercial Carrer del Mar.

Clients de tota Badalona i el Barcelonès Nord. Fa més de 40 anys.