Avis Legal

logocasavallesgif

1 . L' AVÍS LEGAL I LA SEVA ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l' ús del servei del portal d'Internet www.frankfurtscasavalles.com (en endavant, el "Portal ") que Frankfurt Casa Vallès - Badalona Immer , SA (en endavant "EL TITULAR " ) posa a disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari del Portal (en endavant , "l'Usuari " ) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

En conseqüència , l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Portal , ja que aquest pot sofrir modificacions .

EL TITULAR es reserva el dret a modificar unilateralment , en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació , configuració i condicions requerides per a la utilització del Portal i dels Serveis.

2 . INFORMACIÓ GENERAL

l titular del present Lloc és Badalona Immer , SA amb domicili social a Terrassa , Doctor Torras i Bages , 123 ; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 30.978 , Foli 56 , Full número B - 57.122 i proveïda de CIF A- 59073734 .

3 . CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

3.1 . Obligació de fer un ús correcte del Portal i dels Serveis L'Usuari es compromet a utilitzar el Portal i els Serveis en conformitat amb la llei, el present Avís Legal, i altres avisos , reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement , així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l' ordre públic .
A aquest efecte , l'Usuari s'obliga a abstenir-se d' utilitzar qualsevol dels Serveis amb fins o efectes il · lícits , prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers .
Tots els drets de propietat industrial i intel · lectual del web, així com dels elements continguts en la mateixa (que inclouen entre d'altres imatges , textos ... ) pertanyen a TITULAR.

3.2 . Responsabilitat per danys i perjudicis L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EL TITULAR pugui patir , directament o indirectament com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'Avís Legal o de la llei en relació amb la utilització del Portal i , en particular , es compromet a no:

( a ) reproduir , copiar , distribuir, posar a disposició o comunicar públicament , transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès.

( b ) suprimir , manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright " i altres dades identificatives de la reserva de drets del TITULAR .

3.3 . Introducció d'hiperenllaços que permetin l'accés a les pàgines del Portal i als Serveis . Els Usuaris i , en general, aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el Portal hauran de complir les condicions següents :

( a ) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses , inexactes o incorrectes sobre EL TITULAR , els seus empleats , les pàgines web del Portal i els Serveis subministrats ;

( b ) no es declararà ni es donarà a entendre que EL TITULAR ha autoritzat l'Hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o llocs a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix el Hiperenllaç ;

( c ) la pàgina web en la qual s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il · lícits , contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l' ordre públic , així com tampoc contindrà continguts contraris als drets de tercers .

L'establiment de l' Hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL TITULAR i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi , ni l'acceptació i aprovació per part del TITULAR dels seus continguts o serveis .

4 . INEXISTÈNCIA DE LLICÈNCIA

Totes les marques , noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al Portal , així com els continguts , són propietat del TITULAR , sense que pugui entendre que l' ús o accés al Portal atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques , noms comercials i / o signes distintius i continguts .

5 . ÚS DE COOKIES

EL TITULAR podrà utilitzar cookies durant la prestació del servei de la web. Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web . Aquesta informació es registra en petits arxius que són guardats en els equips informàtics de l'usuari corresponent de forma imperceptible . Cada vegada que l'usuari torna a accedir al lloc web en qüestió aquests arxius s'activen automàticament de manera que es configura el lloc web amb les preferències assenyalades en anteriors visites . L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies o s'adverteixi del moment en què això succeeix .

6 . JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les Normes d'Ús que es troben en el present Avís Legal, es regeixen per la Llei Espanyola . Tant EL TITULAR com els usuaris del Portal estan d'acord que per a qualsevol discrepància que pugui sorgir pel que fa a la interpretació , compliment i / o execució , de les presents normes se sotmetran expressament a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals competents de Barcelona , amb renúncia expressa , a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls .

Els nostres Frankfurt's

Magatzem i Oficines

C/Colom, 586

P.I. Can Parellada

08228 Terrassa

Barcelona

 

Informació

Avís Legal

Clàusula de privacitat